Forskning

Reiki, meditation och yoga är tre hälsometoder som alla bygger på tusenåriga erfarenheter. Forskning är något som tillhör den moderna medicinen och kan ofta vara dyrt och svårt att hitta resurser och pengar till, om det inte gäller exempelvis nya mediciner för att tjäna enorma pengar. Intresset för holistiska och alternativa metoder har dock ökat och numera finns tillgång till ett flertal välgjorda studier inom Reiki, meditation och yoga.

 

I Sverige verkar dock intresset för alternativ medicin fortfarande vara svalt jämfört med många andra länder och i Sverige ligger vi efter när det gäller att ta tillvara och nyttja de fördelar de holistiska metoderna Reiki, meditation och yoga tillför. På grund av detta är därför många av de studier vi hänvisar till gjorda i andra länder och finns inte att hitta på svenska.

 

Vi på Youle tycker forskning är viktigt av olika anledningar. Bland annat kan stödjande forskningsresultat göra att fler väljer att ta del utav det välmående och den hälsa alternativa medicinska metoder leder till. Vi tror också att de tusentals- och tusenåriga erfarenheterna som gjort att dessa metoder fortfarande består är bevis för deras verkningsgrad och styrka. 

Nedan presenterar vi olika länkar som hänvisar till forskning inom Reiki, meditation och yoga. Styrkan/validiteten hos dessa kan variera då storleken och metoden på studierna kan skilja sig åt. Vi rekommenderar att alltid vara kritisk och första frågan blir kanske då i vilket syfte vi på Youle har med att länka till denna forskning. Det vi önskar är så klart att hänvisa till forskning som stödjer de personliga erfarenheter vi själva och andra redan har men vi har också personligen ett stort teknik- och forskningsintresse som vi också gärna delar med oss utav.

Reiki

I länder som USA och England använder man Reiki som ett komplement till den moderna vården och väl utförda studier finns på både djur och människor. Här nedan följer tips på länkar med bra information för dig som önskar läsa mer.

https://secourong.com/reiki/forskning/  

Detta är en väldigt informativ sida. Den hänvisar till många studier och ger också en kort sammanfattning utav resultatet på många av dem. Observera dock att en del av studierna är småskaliga. Var alltid kritisk när du läser om olika studier och forskningsresultat. 

http://www.reikiforbundet.se/forskning/forskning-om-reiki-introduktion 

https://reikiforbundet.worldsecuresystems.com/forskning/reiki-smarta

Reikiförbundet berättar kort om i vilka länder forskning pågår för tillfället och hänvisar till några studier gjorda med hänsyn till smärta.

The effect of reiki on pain: A meta-analysis

Studie gjord i USA med resultat som avslöjar att Reiki är en effektiv metod för att lindra smärta.

https://newsvoice.se/2014/12/ki-morkade-statistiskt-sakerstalld-healing-forskning-artikelserie-och-videoinslag/

Det är svårt och veta vad som är fullständiga nyheter men något ytterligare intressant med denna artikel är att den visar en del av det starka motarbete som fanns och fortfarande finns för alternativ medicin i Sverige.  

Center for Reiki Research

Organisation som seriöst gått genom och sammanställt resultatet av en mängd utförda Reiki studier i USA. För att få tillgång till materialet behöver du bli medlem men medlemskapet är helt gratis.

Meditation

https://www.newswise.com/articles/mindfulness-meditation-training-lowers-biomarkers-of-stress-response-in-anxiety-disorder

Stor studie där forskarna fann att patienter med ångest besvär hade kraftigt minskat mängd stresshormon och stressreaktioner efter att ha tagit en åtta veckor lång meditationskurs.

En studie gjord på studenter som med hjälp av appen Headspace mediterade 10 minuter per dag i fyra veckor. Meditationen förbättrade deltagarnas övergripande mentala hälsa och stödjer att meditation är ett alternativ för att minimera stress.

https://utforskasinnet.se/meditation-kan-fornya-din-hjarna-pa-8-veckor/

Intressant artikel om forskningsresultat som visar hur 8 veckors meditation modifierar de områden i hjärnan som är relaterade till minne, empati och stress men även de som har att göra med vår uppmärksamhet och emotionella integration.

Yoga

Yoga On Pain, Disability, And Quality Of Life In Chronic Neck Pain Patients

Resultaten från studien visar bland annat en signifikant minskning av smärta, och en signifikant ökning av fysisk funktion, fysisk hälsa och allmän hälsa.

Detta är ett urval av studier som gjorts inom dessa områden. Det finns oändligt många fler studier än de vi nämner här om du önskar läsa ännu mer om ämnet.

© 2020 Youle - health & awareness - Stationsvägen 13 - Insjön - tel: 0793-41 41 51 - mejl: info@youle.se