Helhet med Yoga

Yoga är en välbeprövad helhetsmetod som inte bara är till för att öva din kropp genom olika fysiska övningar och positioner. Yoga syftar även till att balansera din kropp och ditt sinne med målet att du ska vara mer tillfreds och känna att du fungerar bättre både fysiskt och mentalt. 

För att få utbyte av Yoga behöver du inte öva din kropp och ditt sinne hårt och flera timmar varje dag. Yoga finns tillgänglig för alla och dess fördelar börjar komma redan vid att öva någon gång per vecka. 

Yoga pass & kurser

De första grunderna från den yogiska filosofin finns noterade i skrifter och bilder som är 3000 - 4000 år gamla men den yoga och de sammanställningar vi använder oss mest utav i dag är Patanjalis historiska texter från cirka 200 f.Kr. Patanjali utformade en yoga metod med åtta grenar. Dessa åtta grenar, benämns tillsammans Ashtanga, och fungerar som ett balanserande ledningssystem för att uppnå den åttonde och sista grenen Samadhi, total närvaro och medvetenhet i nuet. Utifrån Patanjalis samlade läror har en mängd olika inriktningar och fokuseringar utvecklats inom yoga och här på Youle har vi förankring i den som heter Hathayoga och som står för balans och sammanförande.

Ashtanga yoga - De åtta grenarna

Vårt etiska & moraliska 

förhållningssätt till vår omvärld

Yama

Självdisciplin. Relationen till oss själva

Niyama

Fysiska yoga positioner

Asana

Fokuserade

andningsövningar

Pranayama

Kontroll och tillbakadragande

av våra sinnen

Pratyahara

Riktad

fokus / koncentration

Dharana

Meditation

Dhyana

Totalt varande i nuet

Ett högre medvetande-tillstånd

Samadhi

Här hos Youle kommer vi, under yogapassen, att först och främst använda oss utav tre av Patanjalis grenar. Den tredje grenen nämnd Asana, den femte grenen Pranayama och den sjätte grenen Dharana. 

Den tredje grenen Asana, består av fysiska övningar för att utveckla kroppen. Denna del av yoga syftar till att hjälpa oss att bli smidigare, starkare och få bättre kondition och på så vis klarar vi av att utföra våra vardagliga göranden, fria från problem och smärta. Den fysiska delen av yoga syftar även till att ge oss möjligheten att ta oss an nya utmaningar med en kropp bättre lämpad för just detta. 

Den fjärde grenen Pranayama är fokuserande andningsövningar som finns till för att expandera och balansera vår energi genom kropp och sinne. Denna del av yoga övar oss också att vara mer här och nu, att syresätta oss bättre samt att lugna ner eller stimulera oss utifrån det sätt vi väljer att andas.

 

Den sjätte grenen Dharana står för koncentration och enkelriktat fokus. Denna del av yoga, som kommer i slutet av varje pass syftar till att ge oss verktyg för att vara mer närvarande och fokuserade i vårt dagliga liv. Det syftar även till att hantera motgångar och stress utan reaktioner av oro och ängslan.

Fördelar med

Yoga

Lugnare

sinne / mindre 

stress.

Ökad 

kropps-

medvetenhet

Bättre

sömnkvalité

Sänkt blodtryck

Ökad blod-

cirkulation

Ökad smidighet

Förbättrad

koncentration

Starkare

kropp

Nyfiken på vår yoga instruktör Mattias? Läs om honom här.

Intresserad av att läsa lite mer om forskning och fördelar om Yoga? Klicka vidare här.

© 2020 Youle - health & awareness - Stationsvägen 13 - Insjön - tel: 0793-41 41 51 - mejl: info@youle.se